Nghiên cứu - Trao đổi

Lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính là yêu cầu bắt buộc đối với gần 2.000 doanh nghiệp

07/04/2024 06:42:44

Mới đây, khóa đào tạo “Lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính” do Công ty CP Sàn giao dịch Tín chỉ carbon Asean (CCTPA) và Công ty SGS Việt Nam TNHH (SGS) tổ chức với sự đồng hành của Văn phòng Đại diện Hội nước sạch và Môi trường TP.HCM (Awaten TP.HCM) và CLB Báo chí và Truyền thông Xanh TP.HCM, đã chính thức khai mạc ngày 3/4/2024 tại TP. Hồ Chí Minh.