150 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế về Y dược

09/12/2023 16:57:37

Tham gia triển lãm, các doanh nghiệp thuộc ngành y tế Việt Nam có cơ hội trưng bày, giới thiệu những sản phẩm, công nghệ và dịch vụ tiên tiến, gặp gỡ trao đổi với các nhà đầu tư và đối tác quốc tế.