An Giang: Truyền thống 190 năm vị thế và thăng trầm trong tiến trình phát triển

Trải qua 190 năm thành lập và phát triển, với nhiều giai đoạn lịch sử thăng trầm, vùng đất An Giang khẳng định được vị trí và vai trò quan trọng trong tiến trình đi lên của đất nước, đồng thời luôn là niềm tự hào của bao thế hệ người dân nơi đây.