Thị trường vận tải hàng hóa qua đường hàng không hấp dẫn sau đại dịch Covid-19

Vận tải hàng dù chỉ là một phần của thị trường vận chuyển hàng hóa nói chung, nhưng thị trường ngách này đã có sự phát triển bùng nổ trong đại dịch. Nhiều ông lớn hàng không đã tham gia vào thị trường với những thỏa thuận hợp tác mang tính bước ngoặt.