Ngân hàng thế giới hợp tác và hỗ trợ Viêt Nam đảm bảo an ninh nguồn nước

24/06/2024 13:52:16

BĐKH là thách thức lớn với 86% lượng nước thải không qua xử lý và 85% tổng năng lượng cung cấp từ các nguồn không tái tạo. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đã đẩy trên hơn1/3 dân số vào tình trạng phải dùng nguồn nước ô nhiễm.