Xây dựng vùng nguyên liệu cà phê xuất khẩu đạt chuẩn

26/09/2023 18:35:15

Để gia tăng giá trị xuất khẩu cần phải xây dựng vùng nguyên liệu cà phê đạt chuẩn ở các vùng trọng điểm, nhằm đảm bảo yêu cầu của thị trường thế giới.