Địa danh trong ca dao “núi Thái Sơn”, “nước trong Nguồn” nằm ở đâu

Dù sinh ra ở bất kỳ nơi đâu, sống ở nơi đâu, nhưng đã là người Việt thì ai cũng đều thuộc lòng câu ca dao: “Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước Trong Nguồn chảy ra”. Tuy nhiên địa danh “núi Thái Sơn” và “Trong Nguồn” ở đâu thì hầu hết ai cũng đều mơ hồ.