Những hạn chế nào khiến giá chè xuất khẩu vẫn thấp?

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2022 xuất khẩu chè đạt 12 nghìn tấn, trị giá 21 triệu USD, giảm 4% về lượng, nhưng tăng 0,8% về trị giá so với tháng 7/2022; so với cùng kỳ năm trước tăng 16% về lượng và tăng 22,6% về trị giá. Giá chè xuất khẩu bình quân của Việt Nam hiện vẫn chỉ bằng 2/3 so với mức giá bình quân 2.500 USD/tấn trên thế giới…