Vải thiều Bắc Giang giá cao lên tới 85 nghìn đồng/kg

19/06/2024 11:04:28

Năm nay vải thiều Bắc Giang mất mùa, sản lượng vải ít, do vậy, mức giá bán vải thiều cao nhất từ trước tới nay, giá bán bình quân vải sớm từ 60.000 - 85.000 đồng/kg.