Ứng dụng

Thách thức mới trong phòng, chống rửa tiền qua giao dịch tiền mã hóa

24/09/2023 07:01:26

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ Blockchain nhanh chóng mang lại những cơ hội tăng trưởng đột phá cho ngành tài chính, nhưng cũng đặt ra thách thức mới cho nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thông qua các giao dịch tiền mã hóa khi các hành vi rửa tiền trở nên tinh vi và phức tạp hơn.