Phổ biến pháp luật

Lấn chiếm trên đất nông nghiệp, nhiều doanh nghiệp tại Thanh Hoá bị phạt

26/09/2023 21:14:14

Nhiều doanh nghiệp tại Thanh Hóa bị xử phạt hành chính với hành vi lấn chiếm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, tự ý xây dựng khi chưa đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất.