Giảm nhiều loại phí trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Từ 01/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022, mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không tiếp tục được giảm mạnh nhằm hỗ trợ hoạt động ngành hàng không.