Phổ biến pháp luật

Hà Tĩnh: Phân bổ gần 87 tỷ đồng tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới

28/02/2024 09:09:23

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký ban hành Quyết định về việc cấp kinh phí gần 87 tỷ đồng từ nguồn chính sách nông thôn mới nhằm hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh (đợt 1 năm 2024).