Sưu tầm - Biên dịch - Khảo cứu

Đa dạng di truyền trong lâm nghiệp cần được quan tâm

26/02/2024 09:57:50

Sự xuất hiện của vật liệu sinh sản rừng sử dụng cho rừng thực vật có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cây cối, do đó tại sao việc sử dụng các vật liệu sinh sản rừng có chất lượng tốt và sự đa dạng di truyền cao là rất quan trọng.