Địa phương

Hội Nông dân TP.HCM tổ chức đại hội với phương châm "Đổi mới phương thức hoạt động"

26/09/2023 18:51:46

Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ XI, khai mạc sáng 26/9 với phương châm hành động cụ thể trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 là "Đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế".