Cẩm nang nông nghiệp

Sản xuất xanh giữa mùa khô và hạn mặn, nông dân vững tin nâng cao thu nhập

29/02/2024 08:47:00

Ở một số tỉnh miền Tây, thời điểm này tình trạng xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt diễn ra khá phổ biến khiến cho canh tác nông nghiệp gặp khó khăn. Tuy nhiên, người dân đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất thông minh, tiết kiệm nước tưới để né hạn mặn và đem lại hiệu quả kinh tế cao.