Cẩm nang nông nghiệp

Mô hình “Canh tác lúa bền vững hướng đến tương lai” giảm phát thải, hiệu quả kinh tế tăng 54%

12/06/2024 14:27:27

Tại xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ đang triển khai mô hình “Canh tác lúa bền vững hướng đến tương lai” nhằm hướng tới mục tiêu giảm phát thải, tăng lợi nhuận. Kết quả cho thấy, đã giảm: 3 lần lượng giống, 50% nươc tưới gần 25% phát thải khí nhà kính... Hiệu quả kinh tế tăng tới 54% so với canh tác lúa truyền thống.