Bạn đọc - Pháp lý

4 công ty chăn nuôi lớn tại Đồng Nai bị tạm dừng hoạt động

21/09/2023 17:05:00

Chưa đáp ứng được các thủ tục về môi trường là nguyên nhân khiến 4 doanh nghiệp chăn nuôi theo hình thức hợp đồng nuôi gia công tại tỉnh Đồng Nai, phải tạm dừng hoạt động.