Bạn đọc - Pháp lý

Phát hiện 40 tấn thịt lợn nhiễm dịch bệnh nguy hiểm tại kho hàng đông lạnh

25/01/2024 15:41:28

Tại 2 kho hàng đông lạnh trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội), cơ quan chức năng phát hiện 40 tấn thịt lợn  dương tính với virus tả lợn châu Phi và dịch bệnh tai xanh. Đây là loại virus gây dịch bệnh nguy hiểm, có khả năng lây lan dịch bệnh, thuộc diện phải công bố dịch.