Thủ tướng yêu cầu không đội giá, tham nhũng tại dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công "3 ca, 4 kíp", bảo đảm an toàn, tiến độ, chất lượng, không đội giá, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.