Microsoft mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế xanh

Lãnh đạo Microsoft cho rằng, Việt Nam có dân số trẻ, là đất nước năng động, sẵn sàng tiếp nhận công nghệ mới, Microsoft mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam chuyển đổi số; đảm bảo an ninh mạng; giúp Việt Nam đạt mục tiêu giảm phát thải bằng 0 vào năm 2050; góp phần giúp Việt Nam xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế số, phát triển bền vững.