Số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài vượt kế hoạch năm

Nhật Bản tiếp tục là thị trường dẫn đầu tiếp nhận lao động trong 9 tháng qua với gần 52 nghìn người, tiếp đến là Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Singapore.