Bất động sản

Đề xuất xây dựng ”chung cư mini” cũng phải lập dự án

26/09/2023 17:11:21

HOREA cho rằng, cần bổ sung quy định về đầu tư xây dựng “nhà chung cư mini” phải lập dự án, phải chấp hành và tuân thủ các quy định pháp luật về thẩm duyệt, nghiệm thu công trình, bao gồm công trình PCCC.