Hà Nội có trên 18.500 ha rừng, độ che phủ rừng đạt 5,57%

02/03/2024 07:42:17

UBND TP Hà Nội vừa công bố hiện trạng rừng TP Hà Nội năm 2023. Theo đó, tính đến hết năm 2023, tổng diện tích có rừng và diện tích chưa thành rừng của TP Hà Nội là 27.074,89ha. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 5,57%.