Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

Thời gian tới, Bộ Công Thương tập trung hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị/cá nhân kết nối, tham gia nền tảng hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; Xây dựng nền tảng kết nối giao thương trên môi trường số hỗ trợ việc tìm kiếm thông tin, cơ hội kinh doanh trong nước và quốc tế...