Du lịch

Du lịch xanh gắn với phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hoá

24/06/2024 16:17:01

Được xác định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhưng ngành du lịch Việt Nam lại có đặc thù dựa nhiều vào môi trường tự nhiên. Vì vậy, để du lịch phát triển bền vững thì không thể “ăn xổi” mà tất yếu phải đi theo hướng du lịch xanh. Việc phát triển du lịch xanh là thực sự cần thiết, đây là định hướng lâu dài cho du lịch Việt Nam trong điều kiện đầy biến động của môi trường.