Đắk Lắk bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm du lịch cộng đồng cho người dân

Sáng ngày 08/6, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ khách du lịch cho người dân làm dịch vụ du lịch tại buôn Kuôp, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana.