Mèo Vạc (Hà Giang) Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Vừa qua, UBND huyện Mèo Vạc lựa chọn xã Tả Lủng làm điểm tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng phong trào học tập suốt đời năm 2022. Dự có đồng chí Ngô Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.