Trong nước

Chuyên gia đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong chống khai thác IUU và sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EU

24/06/2024 14:34:03

Việt Nam đã thể hiện tinh thần và quyết tâm cao với nhiều kết quả, chuyển biến tích cực trong chống khai thác IUU và sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EU đã được ghi nhận từ năm 2017 đến nay. Theo chuyên gia, về lâu dài, Việt Nam cần chú trọng chính sách nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; mở rộng các khu bảo tồn biển; nâng cao đời sống và cải thiện sinh kế cho cộng đồng ngư dân.