Trong nước

Nghị quyết số 02 tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

29/02/2024 18:09:12

Trong giai đoạn khó khăn của doanh nghiệp hiện nay, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 5/1/2024 đang được cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng rất lớn, đánh dấu việc cải cách môi trường kinh doanh tiếp tục.