Chuyển đổi số

Phát động Hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo TP. Hồ Chí Minh năm 2024

13/07/2024 16:39:04

AI Challenge 2024 nhằm tìm kiếm và ứng dụng các giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết các bài toán được đặt ra trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang tập trung đầu tư phát triển và đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh.