Tài chính

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2024

13/06/2024 17:14:15

Sáng 13/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội về tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng từ nay đến hết năm 2024 đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.