Quầy OCOP

Đắk Lắk tiếp tục xây dựng nhãn hiệu “Sầu riêng Krông Búk”

26/09/2023 12:16:14

Việc xây dựng nhãn hiệu “Sầu riêng Krông Búk” sẽ là cơ sở giúp cho người trồng sầu riêng yên tâm lao động sản xuất để tạo ra giá trị sản phẩm được khách hàng tin tưởng sử dụng.