Quầy OCOP

Sản phẩm OCOP đất Tây Đô hành trình lan tỏa và nâng tầm giá trị nông sản đặc trưng

15/07/2024 14:52:45

Ngành nông nghiệp quan tâm phát triển sản phẩm OCOP để hình thành những sản phẩm đặc trưng của địa phương, đến nay toàn thành phố Cần Thơ có 148 sản phẩm OCOP từ 3 - 4 sao của 72 chủ thể và từ nay đến cuối năm địa phương sẽ phát triển thêm 20 sản phẩm OCOP.