“Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản” lần thứ 8 sẽ diễn ra cuối tháng 2/2023 tại TP. Hồ Chí Minh

Năm 2023, là dấu cột mốc quan trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản. Suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam và Nhật Bản là hai dân tộc có mối quan hệ từ lâu đời với nhiều nét tương đồng về văn hóa, mối quan hệ này đang ngày càng phát triển và nâng lên một tầm cao mới.