Ngày Thu về Đất Tổ

24/09/2023 06:47:17

Cứ thẳng cao tốc Hà Nội - Lào Cai, đến nút IC10 Cẩm Khê, là đến Đất Tổ Phú Thọ, nơi của "rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt".