Nhịp sống số

Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm Y tế ở nước ta đã tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân

13/06/2024 09:45:29

Với mục tiêu đặt quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách làm trọng tâm, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã quyết liệt chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh) tổ chức, thực hiện hiệu quả chính sách BHYT.