Người lính già và ký ức không quên về Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

26/04/2024 14:31:58

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong ký ức về cuộc chiến đấu gian khổ và hào hùng để dành lại độc lập cho dân tộc vẫn in hằn trong trái tim những của người lính. Họ là những người đã hy sinh xương máu của mình để non sông Đất nước gắn liền một dải.