Vĩnh Phúc: có 1.584 tuyến đường kiểu mẫu sáng, xanh, sạch, đẹp

Triển khai phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp” do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động và thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ BTV Tỉnh ủy giao về xây dựng tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 10 tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Năm 2022, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm và huy động sức dân cùng tham gia thực hiện. Đồng thời yêu cầu mỗi thôn, tổ dân phố xây dựng các mô hình thiết thực như: xây dựng các tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”, “tuyến đường không rác”, “tuyến đường tự quản về an ninh trật tự”, mô hình “nhà sạch, vườn đẹp”…

v-1676446168.jpg
Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp ở xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh, năm 2022, toàn tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng 1.584 tuyến đường kiểu mẫu sáng, xanh, sạch, đẹp, với tổng chiều dài trên 697km, vượt chỉ tiêu đăng ký là 54 tuyến đường và vượt chỉ tiêu được giao 224 tuyến đường. Việc triển khai, xây dựng mô hình tuyến đường kiểu mẫu đã tạo thành phong trào sôi nổi trong nhân dân.

Hầu hết người dân đều hình thành ý thức bảo vệ môi trường, thường xuyên làm sạch đường làng, ngõ xóm, trồng hoa, vẽ tranh tường, tạo cảnh quan, diện mạo nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đó góp phần nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, đưa diện mạo làng quê ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Đến nay, toàn tỉnh có 4/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 13 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Cùng với tích cực triển khai xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu, nông thôn mới kiểu mẫu, các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình khu dân cư, tuyến đường kiểu mẫu, sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu tại các địa phương, từng bước nâng cao đời sống người dân./.

Thanh Nga