Quảng Nam:

Sở NN&PTNT và huyện Quế Sơn dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số chuyển đổi số

Năm 2023, Sở NN&PTNT đạt chỉ số DTI 95,26%; huyện Quế Sơn đạt chỉ số DTI 93,16% là hai đơn vị đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số chuyển đổi số.
052f4bc20c2ca672ff3d-1706929108.jpg
Tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2023.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023 (chỉ số DTI).

Xác định chuyển đổi số là động lực mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thúc đẩy phát triển tại địa phương. Theo đó, có 20 sở, ban, ngành đều được xếp loại tốt. Đứng đầu là Sở NN&PTNT đạt chỉ số DTI 95,26% và đứng cuối cùng là Sở Ngoại vụ, đạt chỉ số DTI 90,33%.

Cụ thể, thứ tự xếp hạng (từ trên xuống) như sau: Sở NN&PTNT, Sở TT-TT, Sở Nội vụ, Sở Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở KH-CN, Sở GTVT, Sở VH-TT&DL, Sở Xây dựng, Sở GD-ĐT, Ban Dân tộc, Sở KH-ĐT, Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp, Sở TN&MT và Sở Ngoại vụ.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, có 15 địa phương xếp loại tốt, 3 địa phương xếp loại khá (Nông Sơn, Đông Giang, Tây Giang); đứng đầu là huyện Quế Sơn, đạt chỉ số DTI 93,16%, đứng cuối cùng là huyện Tây Giang, đạt chỉ số DTI 85,42%.

Cụ thể, thứ tự xếp hạng (từ trên xuống) như sau: Quế Sơn, Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Đại Lộc, Bắc Trà My, Duy Xuyên, Hội An, Phú Ninh, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nam Giang, Điện Bàn, Nam Tra My, Phước Sơn, Nông Sơn, Đông Giang, Tây Giang./.

Nguyễn Thuyết