Doanh nhân - Doanh nghiệp

Năm 2024, Tập đoàn Đất Xanh hướng đến phát triển bền vững, tập trung hoàn thiện pháp lý các dự án trọng điểm

23/04/2024 17:39:43

Mới đây, Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Dat Xanh Group, mã chứng khoán DXG) vừa tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024 theo hình thức trực tuyến. Công ty hướng đến phát triển bền vững, gia tăng hoạt động các lĩnh vực cốt lõi, tập trung hoàn thiện pháp lý 8 dự án, tìm kiếm và mở rộng quỹ đất.