Quảng Ngãi đẩy mạnh đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Từ nay đến năm 2030, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ 8 - 10 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, mục tiêu đến năm 2030, có từ 8-10 cụm công nghiệp được thành lập mới và phấn đấu thu hút doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thu hút doanh nghiệp làm chủ đầu tư, nhận chuyển giao từ 5-7 cụm công nghiệp có công trình hạ tầng kỹ thuật hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước.

Tiến tới đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đã thành lập, tối thiểu từ 40-50% diện tích cụm công nghiệp mới thành lập. Tỉ lệ lấp đầy diện tích đất cho thuê tại các cụm công nghiệp đạt từ 70-75%.

ccn11-1720590039.jpg
Tỉnh Quảng Ngãi luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vào đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật CNN trên địa bàn tỉnh. (Ảnh D.Anh)

Đồng thời, tỉnh Quảng Ngãi cũng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp mang tính đồng bộ như: về khâu rà soát quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất và tạo điều kiện tiếp cận đất đai thuận lợi nhất; phát triển đồng bộ hạ tầng kỷ thuật ngoài hàng rào cụm công nghiệp và hạ tầng xã hội; chú trọng các giải pháp đầu tư nâng cao năng lực và hiệu quả xúc tiến đầu tư; chú trọng công tác bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ, phát triển cụm công nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh còn giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình, tham mưu UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo một cách hiệu quả nhất.

Kế hoạch đề ra nhằm mục đích thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp, thu hút đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, di dời các cơ sở sản xuất vào cụm công nghiệp, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh./.

Thành Chung