Bắc Ninh phấn đấu năng suất vụ mùa đạt gần 6,2 tấn/ha 

Ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh chủ trương tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nông nghiệp, mở rộng vùng sản xuất tập trung để thuận lợi cho áp dụng tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa, mở rộng diện tích lúa, rau màu, cây công nghiệp... phấn đấu năng suất vụ mùa năm 2024 đạt 6,15 tấn/ha, trong đó, diện tích lúa năng suất cao, chất lượng cao chiếm 70%.
nang-suat-vu-mua-1716200471.png
Địa phương khuyến khích các hình thức tích tụ ruộng đất liên kết với doanh nghiệp, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 16/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa xuân giai đoạn cuối vụ, kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2024, định hướng sản xuất vụ đông năm 2024 – 2025 đến các địa phương, đơn vị trên địa bàn.

Đối với sản xuất vụ mùa 2024, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu gieo trồng hơn 31.000 ha. Trong đó: 28.500 ha lúa, phấn đấu năng suất 61,5 tạ/ha. Diện tích rau màu, cây công nghiệp là 2.550 ha.

Vụ đông 2024 - 2025, Bắc Ninh phấn đấu gieo trồng 6.000 ha cây vụ đông. Trong đó, các giống chủ lực là khoai tây 1.800 ha, cà rốt 1.450 ha, và các loại rau khác. Khuyến khích các hình thức tích tụ ruộng đất liên kết với doanh nghiệp, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung tạo ra sản lượng hàng hóa nông sản lớn, đặc biệt là mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao và các cây rau màu có giá trị kinh tế cao, dễ tiêu thụ.

Những năm qua, Bắc Ninh thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nông nghiệp, mở rộng vùng sản xuất tập trung để thuận lợi cho áp dụng tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa; mở rộng diện tích trà mùa trung, tăng diện tích lúa năng suất, chất lượng cao phù hợp với nhu cầu thị trường và có giá trị hàng hoá cao.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh còn trú trọng công tác tuyên truyền, khuyến khích mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn, hoa cao cấp và những cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác có giá trị kinh tế cao. Triển khai sản xuất vụ mùa cần kết hợp kế hoạch phát triển mở rộng diện tích sản xuất vụ đông và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Hiện nay, lúa xuân đang trong giai đoạn trỗ bông đến chắc xanh. Diện tích lúa đã trỗ đạt hơn 75%. Các đối tượng sinh vật hại phát sinh, gây hại ở mức cao hơn so với cùng kỳ, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sinh trưởng phát triển của lúa xuân, tình hình phát sinh gây hại của các đối tượng sâu bệnh từ nay đến cuối vụ như: Bệnh đạo ôn cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu - rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen, bạc lá,... nhất là trên các diện tích lúa gieo cấy muộn.

Năm 2023, năng suất lúa vụ mùa của tỉnh Bắc Ninh đạt 61,77 tạ/ha, giảm 1,5 tạ/ha với vụ mùa năm trước, trong đó diện tích gieo cấy lúa chất lượng cao chiếm tới 71%./.

Trần Quỳnh