Dấu ấn trên bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1/2023

Tổng cục Thống kê cho biết, GDP quý 1/2023 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 3,21% của quý 1/2020 trong giai đoạn 2011-2023.
gdp-quy-1-nnam-2023png-1680064797.jpg
vn-t32023-2-nong-nghiep-1png-1680064831.jpg
vn-t32023-3-cn-va-dn-1png-1680064831.jpg
vn-t32023-tm-dl-1png-1680064831.jpg
vn-t32023-5-dt-xnk-cpi-1png-1680064831.jpg