Các tác phẩm xuất sắc đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI năm 2021 (phần 3)

Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh giới thiệu đến quý độc giả các tác phẩm đạt Giải Khuyến khích - Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (Báo in) Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI năm 2021.
khuyenkhich-1682130875.jpg
Các đồng chí lãnh đạo trao giải khuyến khích cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

1. Loạt 4 bài: Nhập cảnh trái phép: Thẳng tay với "khách không mời" của nhóm tác giả Phạm Song Hà (Song Hà), Lê Ngọc Tú (Lê Tú), Nguyễn Thị Anh Đào (Anh Đào), Trần Quang Quý (Quang Quý), Vi Hùng Tráng (Hùng Tráng) – Liên chi hội nhà báo Báo Nhân Dân.

- Bài 1: https://nhandan.vn/nhap-canh-trai-phep-thang-tay-voi-khach-khong-moi-post655633.html

- Bài 2: https://nhandan.vn/nhap-canh-trai-phep-thang-tay-voi-khach-khong-moi-post655812.html

2. Loạt 4 bài: Chật vật nguồn nhân lực ngành y của tác giả Phan Thị Xuân Hiền (Xuân Hiền) - Báo Quảng Nam, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam.

- Bài 1: https://baoquangnam.vn/y-te/chat-vat-nguon-nhan-luc-nganh-y-bai-1-khoang-trong-o-benh-vien-cong-118467.html#:~:text=Thi%E1%BA%BFu%20b%C3%A1c%20s%C4%A9%20v%C3%A0%20%C3%AA,2%20b%C3%A1c%20s%C4%A9%20%2F10.000%20d%C3%A2n.

- Bài 2: https://baoquangnam.vn/y-te/chat-vat-nguon-nhan-luc-nganh-y-bai-2-y-te-co-so-thieu-bac-si-118529.html

- Bài 3: https://baoquangnam.vn/y-te/chat-vat-nguon-nhan-luc-nganh-y-bai-3-xoay-xo-voi-bien-che-118568.html

- Bài 4: https://baoquangnam.vn/y-te/chat-vat-nguon-nhan-luc-nganh-y-bai-cuoi-loi-giai-can-co-cho-y-te-cong-118607.html

3. Loạt 5 bài: Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về ... lò mổ của nhóm tác giả Nguyễn Xuân Hùng, Lê Phi Long, Lâm Hưng Thơ, Trần Quang Đại, Trần Quốc Tuấn – Chi hội nhà báo Báo Lao Động.

- Bài 1: https://laodong.vn/xa-hoi/gian-doi-cach-ly-lon-nhap-khau-chay-thang-ve-lo-mo-thu-hoi-the-kiem-dich-vien-cua-can-bo-thu-y-874094.ldo

- Bài 2: https://laodong.vn/video/lon-nhap-khau-chua-qua-kiem-dich-duoc-phu-phep-ve-thang-lo-mo-872827.ldo

- Bài 3: https://laodong.vn/xa-hoi/gian-doi-cach-ly-lon-nhap-khau-chay-thang-ve-lo-mo-doanh-nghiep-co-y-vi-pham-nhung-khong-bi-de-xuat-xu-phat-873329.ldo

- Bài 4: https://laodong.vn/xa-hoi/gian-doi-cach-ly-lon-nhap-khau-chay-thang-ve-lo-mo-co-quan-chuc-nang-vao-cuoc-kiem-tra-xu-ly-873335.ldo

- Bài 5: https://laodong.vn/thi-truong/gian-doi-cach-ly-lon-nhap-khau-chay-thang-ve-lo-mo-gian-doi-nhung-lai-khang-dinh-dung-quy-dinh-873000.ldo

4. Loạt 3 bài: Hoạt động từ thiện và văn hóa ứng xử nghệ sĩ của nhóm tác giả Hồng Hạnh, Đào Anh, Trịnh Quỳnh Hoa (Quỳnh Hoa), Phương Anh - Báo Văn Hóa, Liên chi hội nhà báo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bài 1: http://baovanhoa.vn/giai-tri/showbiz/artmid/2158/articleid/45522/hoat-dong-tu-thien-va-van-hoa-ung-xu-cua-nghe-si-bai-1-de-ngoi-sao-to-nhat-khong-con-la-sao-ke

- Bài 2: http://www.baovanhoa.vn/nghe-thuat/van-hoc/artmid/486/articleid/45605/hoat-dong-tu-thien-va-van-hoa-ung-xu-cua-nghe-si-bai-2160lam-sao-hoat-dong-tu-thien-cua-ca-nhan-duoc-minh-bach

5. Loạt 5 bài: Khi "thu hút nhân tài" không còn là khẩu hiệu suông của nhóm tác giả Lê Đình Dũng, Quốc Ngọc, Bảo Khang - Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bài 1: https://www.phunuonline.com.vn/khi-thu-hut-nhan-tai-khong-con-la-khau-hieu-suong-a1437872.html

- Bài 2: https://www.phunuonline.com.vn/bai-2-nhung-giai-phap-dot-pha-xay-dung-doi-ngu-lanh-dao-tuong-lai-cua-tphcm-a1438108.html

- Bài 3: https://www.phunuonline.com.vn/bai-3-can-dat-nguoi-tai-dung-vi-tri-hop-so-truong-a1438366.html

- Bài 3: https://www.phunuonline.com.vn/bai-4-don-sach-dinh-truoc-khi-trai-tham-do-ruoc-nguoi-tai-a1438571.html

- Bài 4: https://www.phunuonline.com.vn/bai-4-don-sach-dinh-truoc-khi-trai-tham-do-ruoc-nguoi-tai-a1438571.html

- Bài 5: https://www.phunuonline.com.vn/bai-cuoi-khong-the-dai-ngo-nhan-tai-theo-kieu-binh-quan-chu-nghia-a1438784.html

(Còn nữa)

Trường Giang (t/h)