Thực hiện các biện pháp chống thất thu thuế trong kinh doanh bất động sản

Ngày 27/4, Bộ Tài chính vừa có văn bản số 1425 chỉ đạo Tổng cục Thuế và các Cục thuế địa phương thực hiện các biện pháp chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp, người dân kê khai đúng giá chuyển nhượng, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước.

Trong thời gian qua có phản ánh một số nơi, một số cán bộ thuế gây khó khăn, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp. Do đó, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế khẩn trương chỉ đạo tham mưu giải pháp để xác định sát giá thị trường bất động sản như hệ số, cơ sở dữ liệu nhằm tránh thất thu thuế (hệ số, cơ sở dữ liệu,...), văn bản của Bộ Tài chính nêu rõ.

20191206090825-fbc9-1651051636.jpeg
Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế và các Cục thuế địa phương thực hiện các biện pháp chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện có hiệu quả các biện pháp để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu Tổng cục Thuế tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của công chức; phối hợp chặt chẽ với tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan nhà nước liên quan thực hiện hiệu quả các biện pháp chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản, có báo cáo gửi về Bộ hàng quý.

Được biết, số liệu năm ngoái số thu thuế thua nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản trên cả nước đã tăng tới 30% so với năm 2020.

Phương Ly (t/h)