Diễn đàn quốc gia bàn giải pháp kinh doanh trong môi trường đa văn hóa

Diễn đàn quốc gia thường niên Văn hóa với Doanh nghiệp lần thứ tư-năm 2024 sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Hà Nội, tập trung vào chủ đề “Kinh doanh trong môi trường đa văn hóa”. Diễn đàn một lần nữa khẳng định chủ trương, quan điểm nhất quán của Đảng về tầm quan trọng của văn hóa, xem văn hóa là yếu tố trọng tâm, đi đầu, dẫn dắt các lĩnh vực khác phát triển.

Chiều 8/7, Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" (Ban Tổ chức 248) gặp mặt báo chí thông tin về chương trình này.

van-hoa-doanh-nghiep-4-1720453331.jpg
Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" (Ban Tổ chức 248) gặp mặt báo chí thông tin về chương trình này.

Nền tảng văn hóa giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thị Bích Loan, nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại, thành viên Ban Tổ chức 248, diễn đàn nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Diễn đàn là nơi các doanh nghiệp thảo luận, tranh biện, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau để phát huy tác động tích cực, giảm thiểu tác động tiêu cực của môi trường đa văn hóa đến kinh doanh để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo Đảng và Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả trong môi trường đa văn hóa; tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam; lan tỏa sâu rộng Cuộc vận động "Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

van-hoa-doanh-nghiep-1-1720453386.jpg
Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí.

Ban Tổ chức diễn đàn gồm có: Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Tổ chức 248; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đơn vị thực hiện là Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) và các đơn vị phối hợp.

Điểm nhấn của diễn đàn là hội thảo với chủ đề "Kinh doanh trong môi trường đa văn hóa," tập trung trao đổi, thảo luận, tranh biện xung quanh các vấn đề chính như: Môi trường đa văn hóa trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu; Tác động của môi trường đa văn hóa đến phát triển kinh doanh;

Những khó khăn, rào cản của môi trường đa văn hóa đến hoạt động kinh doanh và phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay; Giải pháp các doanh nghiệp đã, đang và sẽ triển khai để khắc phục và phát huy tác động tích cực của môi trường đa văn hóa; Các kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan ban ngành…

Văn hóa là yếu tố trọng tâm, đi đầu, dẫn dắt các lĩnh vực khác phát triển

Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí, ông Lương Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định chủ đề của diễn đàn năm nay rất có ý nghĩa, truyền tải thông điệp rằng văn hóa là yếu tố quan trọng để quảng bá hình ảnh đất nước và tăng cường hợp tác hữu nghị với các quốc gia khác.

Theo đó, diễn đàn một lần nữa khẳng định chủ trương, quan điểm nhất quán của Đảng về tầm quan trọng của văn hóa, xem văn hóa là yếu tố trọng tâm, đi đầu, dẫn dắt các lĩnh vực khác phát triển.

Nhân dịp này, Lễ tôn vinh và trao chứng nhận "Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam" năm 2024 cũng ghi nhận các doanh nghiệp đã đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng quốc gia xét duyệt "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam" lựa chọn.

Bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tham gia xây dựng và có sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và báo chí, đặc biệt là phù hợp với điều kiện của các doanh nghiệp và bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay.

van-hoa-doanh-nghiep-3-1720453420.jpg
Mỗi năm, Ngày Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam sẽ có một chủ đề, ưu tiên chủ đề theo đặc thù địa bàn, khu vực.

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Italia thông tin về việc tổ chức Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài. Dự kiến, sự kiện lần đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 9/2024 tại Pháp, với sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu và các doanh nghiệp châu Âu đang quan tâm, đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Theo Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ, hướng tới là sự kiện thường niên, Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài có thể sẽ cộng hưởng với các sự kiện, hoạt động văn hóa, kinh tế của người Việt Nam tại nước ngoài hoặc các hoạt động về văn hóa, kinh tế của Việt Nam được tổ chức ở nước ngoài; nhân kỷ niệm năm tròn, năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với quốc gia nơi dự kiến tổ chức Ngày Văn hoá doanh nghiệp.

Mỗi năm, Ngày Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam sẽ có một chủ đề, ưu tiên chủ đề theo đặc thù địa bàn, khu vực, đặc trưng văn hóa doanh nghiệp và các hoạt động của người Việt Nam ở nước ngoài, đảm bảo thiết thực, phù hợp./.

Bình Châu