Những người viết tiếp truyền thuyết Yaly

05/10/2021 21:08:36

Nhà báo Vũ Quang: Đây chính là tên bộ phim của tôi – phóng viên Vũ Quang của trung tâm truyền hình thanh niên thuộc trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát sóng vào tết âm lịch năm 1996 tức là xuân Bính Tý trên VTV1.