Thanh Hóa: Huy động gần 7,6 nghìn tỷ đồng cho Chương trình Nông thôn mới

25/02/2024 14:36:17

Tỉnh Thanh Hóa dự kiến chi 7,6 nghìn tỷ đồng để thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Trong đó phấn đấu 1 huyện và 17 xã miền núi “cán đích” theo đúng kế hoạch.