Nghiên cứu - Trao đổi

Chưa bao giờ giá vàng cao như hiện nay, không để thị trường “nhảy múa”

13/05/2024 16:00:11

Giá vàng “nhảy múa” vừa rồi thì công tác quản lý thế nào? Phó Chủ tịch Quốc hội băn khoăn rằng “không lẽ cứ để nó nhảy múa thế, thị trường gì thì thị trường nhưng không để thị trường “nhảy múa” như thế được”.