Bắc Ninh ban hành Kế hoạch xử lý vi phạm về đê điều, thủy lợi

Kế hoạch nhằm xử lý giải tỏa các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều và thủy lợi còn tồn tại và ngăn chặn xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm mới phát sinh, tái phạm nhiều lần. Qua đó, đảm bảo an toàn các công trình đê điều, phục vụ công tác phòng chống lụt, bão, úng, đáp ứng cho yêu cầu phòng chống thiên tai (PCTT), giao thông đi lại, tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
13-1693970841-ee352e55172cc2729b3d-1718679201.jpg
Các địa phương ra quân kiểm tra, đôn đốc xử lý vi phạm Luật Đê điều và Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa

Vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đã ký, ban hành Kế hoạch số 2067/KH-UBND về xử lý vi phạm Luật Đê điều, Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Trong Kế hoạch nêu rõ, các ngành, địa phương liên quan tổ chức rà soát, phân loại vi phạm đê điều, thủy lợi, đánh giá mức độ vi phạm đối với từng trường hợp và đưa ra các mốc thời gian, các trường hợp cụ thể phải xử lý năm 2024, 2025 và năm 2026. Trong đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng ban hành Kế hoạch chi tiết xử lý vi phạm pháp luật về Đê điều, thủy lợi, PCTT trên địa bàn. Thời gian đồng loạt ra quân cao điểm xử lý vi phạm năm 2024 từ ngày 01/8/2024 đến ngày 30/9/2024.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xây dựng kế hoạch, đánh giá mức độ vi phạm đối với từng trường hợp vi phạm làm cơ sở để các huyện, thị xã, thành phố đưa ra lộ trình, mốc thời gian xử lý. Cung cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố đầy đủ thông tin các trường hợp đã lập biên bản vi phạm từ trước đến nay. Lập hồ sơ quản lý hành lang bảo vệ đê điều và công trình thủy lợi sau khi giải tỏa đối với từng trường hợp cụ thể.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, đôn đốc giải tỏa các bãi tập kết rác thải và tập kết cát sỏi trong hành lang bảo vệ đê điều và công trình thủy lợi không nằm trong quy hoạch được phê duyệt và nằm trong quy hoạch nhưng chưa hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai và cấp phép hoạt động theo quy định. Chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh trong việc kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm xả thải trái phép ra công trình thủy lợi làm ô nhiễm môi trường và tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn; cử cán bộ hỗ trợ UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác giải tỏa và tổ chức cưỡng chế các vi phạm theo kế hoạch của UBND cấp huyện. Bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn khi tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các trường hợp vi phạm. Thường xuyên phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm xả thải trái phép ra công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, báo Bắc Ninh, đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. UBND cấp huyện chỉ đạo các Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông và các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi và công tác PCTT. Công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên trên địa bàn các thôn (khu phố) và liên tục trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch.

Từ đầu năm 2024 đến nay, ngành Nông nghiệp Bắc Ninh đã phát hiện, lập biên bản và kiến nghị chính quyền các địa phương xử lý 46 trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều và công trình thủy lợi mới phát sinh. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là xây dựng công trình kiên cố, nhà cấp 4, công trình phụ, nhà tạm, tường rào, tường bao, đào ao, xẻ đê làm dốc lên xuống, đổ rác thải, vật liệu xây dựng trên thân đê, công trình thủy lợi.../.

Trần Quỳnh