Bắc Giang: Huyện Việt Yên có thêm 5 sản phẩm được công nhận đạt OCOP hạng 3 sao

UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đợt 1 năm 2023.
san-pham-1691482861.jpg
Một số sản phẩm OCOP của huyện Việt Yên mới được công nhận. (Ảnh: Báo Bắc Giang điện tử)

Cụ thể, 5 sản phẩm được công nhận OCOP của huyện Việt Yên là Cà chua Thùy Châm của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thùy Châm (thôn Đồng, xã Trung Sơn); nấm sò Thuyết Xuyến của hộ kinh doanh Nguyễn Danh Thuyết (thôn Cao Lôi, xã Ninh Sơn); giò lụa nấm, pate nấm và ruốc nấm hương của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và thương mại Toàn Cương (thôn Đạo Ngạn, xã Quang Châu).

Các sản phẩm được công nhận nêu trên được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao; được sử dụng biểu trưng của Chương trình OCOP và thứ hạng sao in trên bao bì, nhãn mác và các tài liệu giới thiệu, quảng bá về sản phẩm và được khen thưởng theo quy định.

UBND huyện Việt Yên giao Phòng Kinh tế tham mưu tổ chức công bố, trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP; phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn UBND các xã, thị trấn và các chủ thể sản xuất thực hiện việc sử dụng và in biểu trưng của Chương trình OCOP, thứ hạng sao lên sản phẩm được công nhận theo quy định; đề xuất các giải pháp hỗ trợ các sản phẩm OCOP để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, giới thiệu, xúc tiến thương mại; phối hợp thực hiện kiểm tra đột xuất, định kỳ các sản phẩm OCOP đã được công nhận và đề xuất biện pháp xử lý khi có vi phạm xảy ra.

Các chủ thể có trách nhiệm duy trì chất lượng sản phẩm theo quy định của Chương trình OCOP, tiếp tục chuẩn hóa các sản phẩm đã được công nhận để nâng cấp sản phẩm đạt thứ hạng sao cao hơn.

Theo UBND huyện Việt Yên, tính đến thời điểm này, toàn huyện có 28 sản phẩm OCOP, trong đó có 3 sản phẩm đạt 4 sao và 25 sản phẩm 3 sao.

Ánh Dương (t/h)