Thanh Hóa triển khai giải pháp nỗ lực thu ngân sách, sớm hoàn thành mục tiêu

Trước diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024 đạt mức cao nhất, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ngay từ đầu năm.
chi-cuc-hai-quan-1709377422.jpg
Trong 2 tháng đầu năm 2024, Cục Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách ước đạt gần 3.000 tỷ đồng.

Năm 2024, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, ảnh hưởng lớn đến kinh tế trong nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng, một số nguồn thu tiếp tục giảm sâu... Vì vậy, công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN) sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2024 ở mức cao nhất, các đơn vị trong ngành tài chính tỉnh và các địa phương đã triển khai thực hiện đồng bộ những giải pháp ngay từ đầu năm.

Theo kế hoạch, trong năm 2024, tỉnh Thanh Hóa được giao nhiệm vụ thu NSNN đạt 35.567 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 22.070 tỷ đồng. Để thực hiện đạt và vượt dự toán thu NSNN năm 2024, toàn ngành tập trung triển khai quyết liệt 5 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp.

Trong đó, ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người nộp thuế. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời. Định kỳ hằng quý, thông báo tình hình thu NSNN, nợ đọng thuế và tiền sử dụng đất đến các địa phương và đề xuất các giải pháp trong việc phối hợp chỉ đạo thu, thu hồi nợ đọng và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Nhằm đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch, Cục thuế Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo các chi cục thuế khu vực thường xuyên rà soát, phân tích các nguồn thu mới phát sinh, có dư địa và tình hình sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, tác động của kinh tế theo từng lĩnh vực, sắc thuế, doanh nghiệp trọng điểm để có chỉ đạo thu NSNN kịp thời.

Bên cạnh đó, Cục thuế Thanh Hóa cũng tập trung vào các nguồn thu từ dự án đầu tư mới phát sinh hoặc còn tiềm năng như thuế bảo vệ môi trường, nhiệt điện, các doanh nghiệp theo chuỗi liên quan đến doanh nghiệp hoàn thuế, các doanh nghiệp khai thác tài nguyên, chuyển nhượng bất động sản, vận tải... tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hóa đơn điện tử, triển khai các biện pháp rà soát, kiểm tra hóa đơn; tăng cường quản lý hóa đơn điện tử trong kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Tăng cường kiểm tra, rà soát, xác định đầy đủ số thuế nợ đọng của từng người nộp thuế, phân loại nợ thuế theo tình trạng thuế, nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, kết quả thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm 2024 đã đạt những kết quả tích cực, tổng thu ngân sách toàn tỉnh ước đạt 8.708 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa là 5.927 tỷ đồng, đạt 27,7% dự toán và bằng 136,9% so với cùng kỳ năm 2023. Với quyết tâm và những giải pháp trong thu NSNN mà các ngành, địa phương đã và đang triển khai thực hiện, phấn đấu số thu NSNN của năm 2024 sẽ hoàn thành sớm và hoàn thành vượt mục tiêu đề ra.

Trong tổng số thu ngân sách nêu trên, nguồn thu thuế giá trị gia tăng từ dầu thô nhập khẩu của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn là nguồn thu chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa. Số thu từ dầu thô đạt 2.354,9 tỷ đồng, chiếm 83,4% tổng số thu ngân sách nhà nước của đơn vị, số thu trung bình mỗi chuyến tàu dầu nhập khẩu đạt 292,5 tỷ đồng/chuyến.

Đến giữa tháng 02/2024, toàn Cục đã làm thủ tục cho khoảng 250 lượt doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, tờ khai hải quan đạt 15.164 tờ, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023; Trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu 1.848 tỷ USD, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2023./.

Hà Khải