Thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm nhiều tín hiệu tích cực

Từ những ngày đầu năm 2024, ngành Thuế đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, theo đó kết quả thu ngân sách 2 tháng đầu năm có nhiều tín hiệu tích cực.
thu-ngan-sach-nha-nuoc-2-thang-dau-nam-2024-1709350243.jpg
Kết quả thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2024 có những dấu hiệu tích cực (Ảnh minh họa, nguồn Tạp chí Thuế).

Mặc dù chịu ảnh hưởng đáng kể của kỳ nghỉ lễ dài ngày đón Tết Nguyên đán xuân Giáp Thìn 2024, nhưng nhìn chung các hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục xu hướng phục hồi, cùng với đó là kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) 2 tháng đầu năm 2024 có những dấu hiệu tích cực. Cụ thể:

Tổng thu NSNN lũy kế 2 tháng do cơ quan thuế quản lý ước đạt 361.672 tỷ đồng, đạt 24,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 112,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó thu từ dầu thô ước đạt 9.740 tỷ đồng, bằng 21,2% so với dự toán; thu nội địa ước đạt 351.933 tỷ đồng, bằng 24,4% so với dự toán; 53/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2023, 37/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (trên 20%).

Đến 19/02/2024, toàn quốc có 918.700 doanh nghiệp đang kinh doanh, giảm 3.895 doanh nghiệp (0,4%) so với thời điểm 31/12/2023.

Tính đến cuối tháng 2, cơ quan thuế đã ban hành 3.017 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 21.687 tỷ đồng, trong đó: Hoàn xuất khẩu là 19.749 tỷ, đầu tư là 1.726 tỷ, trường hợp khác là 212 tỷ đồng), bằng 12,7% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2024.

Tổng số hóa đơn đã tiếp nhận và xử lý là hơn 6,8 tỷ hóa đơn, trong đó: Hóa đơn có mã: 1,92 tỷ; hóa đơn không mã: 4,88 tỷ.

Đã có 42.845 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền thành công, với số lượng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là hơn 180,6 triệu hóa đơn.

Toàn quốc đã có 7.542 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử đối với từng lần bán hàng theo quy định (tăng 5.849 cửa hàng so với thời điểm 01/12/2023).

Đến thời điểm hiện tại đã có 84 nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) đăng ký và được cấp MST qua Cổng TTĐT. Trong đó có 67 NCCNN đã kê khai, nộp thuế theo quy định pháp luật. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, tổng số thuế các NCCNN đã nộp là 2.030 tỷ đồng./.

Trường Giang