Phú Yên phát triển liên kết sản xuất vùng lúa gạo chất lượng cao đạt tiêu chuẩn GAP và theo hướng hữu cơ

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch xây dựng phát triển liên kết sản xuất vùng lúa gạo chất lượng cao đạt tiêu chuẩn GAP và theo hướng hữu cơ (Organic) tại địa bàn tỉnh.

Được biết, kế hoạch này được thực hiện dựa trên nội dung Bản ghi nhớ (được ký ngày 26/7/2022) giữa UBND tỉnh Phú Yên và Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (gọi tắt là Công ty Trung An); nhằm thúc đẩy việc hình thành chuỗi liên kết lúa gạo chất lượng cao trên địa bàn tỉnh theo hướng nâng cao giá trị và bền vững. Theo đó, Công ty Trung An vừa đề xuất Dự án Vùng liên kết sản xuất lúa, gạo chất lượng cao phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện rà soát vùng tập trung đủ lớn để sản xuất lúa chất lượng cao hình thành mô hình sản xuất, liên kết tiêu thụ gắn với chế biến lúa gạo chất lượng cao đạt tiêu chuẩn GAP và theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ động phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An tổ chức đối thoại trực tuyến và làm việc trực tiếp với các địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan về liên kết chuỗi sản xuất lúa gạo chất lượng cao, an toàn thực phẩm.

Trước mắt, UBND tỉnh Phú Yên sẽ giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện rà soát vùng tập trung đủ lớn để sản xuất lúa chất lượng cao hình thành mô hình sản xuất, liên kết tiêu thụ gắn với chế biến lúa gạo chất lượng cao đạt tiêu chuẩn GAP và theo hướng hữu cơ.

avatar1654486928355-1654486935130355793932-1663754241.jpg
Ảnh minh họa.

Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty Trung An tổ chức đối thoại trực tuyến và làm việc trực tiếp với các địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan về liên kết chuỗi sản xuất lúa gạo chất lượng cao, an toàn thực phẩm; phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi luật để doanh nghiệp đầu tư phát triển mở rộng vùng sản xuất, cơ sở chế biến và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao...

Ngoài ra, UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Vùng liên kết sản xuất lúa, gạo chất lượng cao phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu tỉnh Phú Yên” do Công ty Trung An đề xuất.

Sở NN&PTNT Phú Yên cho biết, vùng liên kết sản xuất lúa dự kiến sẽ thực hiện tại các vùng trọng điểm lúa của Phú Yên gồm huyện Tây Hòa, huyện Phú Hòa, TP. Tuy Hòa và thị xã Đông Hòa; dự kiến quy hoạch khoảng 15.000 ha vùng lúa chất lượng cao.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành tạo điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An cùng các đối tác khảo sát, ký kết hợp tác với các tổ chức nông dân là Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, Tổ hợp tác và tổ chức, cá nhân liên quan phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ và chế biến lúa gạo chất lượng cao đạt tiêu chuẩn GAP và theo hướng hữu cơ phục vụ nội địa và xuất khẩu.

Thi Nguyên (t/h)