Nghệ An: 35 cộng đồng dân cư sẽ được hưởng lợi nguồn thu từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA)

UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt danh sách 35 cộng đồng dân cư tại 5 huyện miền núi của địa phương này tham gia hoạt động quản lý rừng năm 2024 sẽ được hưởng lợi từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống.
img-7751-1720603086.JPG
Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (Nghệ An)

Trong đó, huyện Tương Dương có 6 cộng đồng, gồm 04 cộng đồng thuộc xã Nga My; 02 cộng đồng thuộc xã Xiêng My.

Huyện Con Cuông có 5 cộng đồng, bao gồm: Cộng đồng bản Tông, cộng đồng bản Mét, cộng đồng bản Đình, cộng đồng bản Xiềng, cộng đồng bản Na Cọ đều thuộc xã Bình Chuẩn.

Huyện Quỳ Hợp là địa phương có số cộng đồng nhiều nhất được hưởng chi trả dịp này với 17 cộng đồng. Trong đó có 02 cộng đồng thuộc xã Nam Sơn; 02 cộng đồng thuộc xã Bắc Sơn; 03 cộng đồng thuộc xã Châu Lý; cộng đồng xóm Thái Sơn ở xã Châu Thái; 02 cộng đồng thuộc xã Châu Cường; cộng đồng bản Trung Thành thuộc xã Châu Thành; 02 cộng đồng thuộc xã Châu Tiến; 03 cộng đồng thuộc xã Châu Hồng; cộng đồng bản Món thuộc xã Hạ Sơn.

Huyện Quỳ Châu có 4 cộng đồng, bao gồm: Cộng đồng bản Cướm và cộng đồng bản Na Lạnh thuộc Xã Diễn Lãm; cộng đồng bản Liên Minh và cộng đồng bản Nật Trên thuộc xã Châu Hoàn.

Huyện Quế Phong có 3 cộng đồng đều thuộc xã Quang Phong được hưởng chế độ, đó là: Cộng đồng bản Quyn, cộng đồng bản Chiếng Huống; cộng đồng bản Tạ đều.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở NN&PTNT chỉ đạo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống căn cứ danh sách cộng đồng dân cư tham gia hoạt động quản lý rừng được phê duyệt, lập Kế hoạch tài chính năm 2024 theo đúng quy định.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra việc quản lý, sử dụng, thực hiện các hoạt động của các đối tượng hưởng lợi từ ERPA theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống công khai danh sách đối tượng hưởng lợi tại cơ sở bằng các hình thức niêm yết công khai tại trụ sở UBND các huyện, xã, website của đơn vị./.

Quốc Cường