Hà Giang: Họp Tổ tư vấn sưu tầm, đề xuất phát triển các giá trị văn hóa

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức họp Tổ tư vấn sưu tầm, đề xuất phát triển các giá trị văn hóa năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, chủ trì cuộc họp. Tham dự có các thành viên trong Tổ tư vấn.

h1-1679198208.jpg
Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 957-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiện toàn Tổ tư vấn, sưu tầm, đề xuất phát triển các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang gồm 14 thành viên. Tổ tư vấn có nhiệm vụ tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, tư vấn, khôi phục, bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang. Từng bước xóa bỏ những hủ tục trái với thuần phong mỹ tục, trái với quy định của pháp luật, không còn phù hợp với đời sống hiện nay.

Ngay sau khi được thành lập Tổ tư vấn đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh. Biên tập cuốn tài liệu “Một số nét văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang” tập 1, phát hành được 300 cuốn cho cơ sở lưu hành, sử dụng.

h2-1679198245.jpg
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Quyết định cho Tổ tư vấn sưu tầm, đề xuất phát triển các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số tỉnh

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Tổ tư vấn trong quá trình gìn giữ, sưu tầm và phát triển các giá trị truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Tổ tư vấn cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể; tham mưu góp ý kiến vào các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của cấp ủy, chính quyền tỉnh.

Bên cạnh đó phối hợp với các cấp, các ngành và các Nghệ nhân dân gian tổ chức mở các lớp truyền dạy sao cho hiệu quả; nâng cao trách nhiệm của các Nghệ nhân trong việc truyền dạy, lưu giữ các loại hình văn hóa cho thế hệ sau; tập trung nghiên cứu, khảo sát, sưu tầm văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh; lựa chọn những nội dung đặc sắc, hiện đã bị mai một để đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy./.

Lê Hải