Đắk Nông hướng đến mục tiêu chuyển đổi số cho tất cả doanh nghiệp

Kinh tế số đang dần từng bước xác định tầm quan trọng ở Đắk Nông. Chính quyền đang nỗ lực thúc đẩy các doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ toàn diện dựa trên hạ tầng số, nền tảng số.
lanh-dao-tinh-dak-nong-bam-nut-khai-truong-trung-tam-giam-sat-dieu-hanh-thong-minh-ioc-1712831075.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông bấm nút khai trương Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC).

Hiện nay, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh Đắk Nông mới chỉ đạt 8,27%, đứng thứ 38/63 tỉnh thành. Trong năm 2024, Đắk Nông đang tập trung vào mục tiêu “Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp”. Bao gồm: công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số và dữ liệu số. 4 trụ cột này tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong đó, các trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đóng góp vào GRDP tăng so với năm 2023.

Đến tháng 12/2023, Đắk Nông đã có 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và 71/71 UBND các phường, xã, thị trấn đã kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số. Ngoài ra, có 591 nhân sự được phân công chuyên trách công tác chuyển đổi số, an toàn và an ninh thông tin cùng; hơn 4000 tổ công nghệ số cộng đồng.

Lực lượng tham gia công tác chuyển đổi số và ứng dụng nền tảng số để phát triển kinh tế đã được địa phương chuẩn bị chu đáo. Năm 2025, Đắk Nông đặt mục tiêu phấn đấu đưa kinh tế số có đóng góp giá trị kinh tế đáng kể trong tổng GRDP của địa phương với 100% doanh nghiệp sử dụng nền tảng số để phát triển.

Tham gia vào tiến trình chuyển đổi số chung của quốc gia, Đắk Nông cũng đã xây dựng thành công ứng dụng DAKNONG-C. Đây là thành phần của Hệ thống Chính quyền điện tử/ Chính quyền số tỉnh Đắk Nông, là kênh giao tiếp và hỗ trợ chính thức của cơ quan chính quyền trên môi trường số với người dân.

trien-khai-hoi-thao-tap-huan-ve-hoat-dong-lien-ket-ve-chuyen-doi-so-1712831106.jpg
Triển khai Hội thảo tập huấn về hoạt động liên kết về chuyển đổi số.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Đắk Nông, hiện nay toàn tỉnh có 2.849 doanh nghiệp, 265 tổ chức, 967 hộ kinh doanh đang hoạt động áp dụng hóa đơn điện tử. Trong lĩnh vực thương mại điện tử, tỉnh đã hỗ trợ lên sàn cho 1.161 sản phẩm, trong đó có 47 sản phẩm OCOP và 1.114 sản phẩm nông nghiệp khác với 27.528 số lượt giao dịch.

Song song đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã giao nhiệm vụ cho Sở KH&ĐT chủ trì phối hợp với Sở TT&TT, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức các hội thảo, tập huấn về hoạt động liên kết về chuyển đổi số. Qua các hoạt động này, đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp cũng như về phát triển kinh tế số. 2 sở hàng năm sẽ tham mưu lựa chọn vinh danh các doanh nghiệp điển hình về công tác chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.

chuyen-doi-so-dong-gop-tich-cuc-cho-viec-xu-ly-thu-tuc-hanh-chinh-cua-chinh-quyen-voi-doanh-nghiep-o-dak-nong-1712831133.jpg
Chuyển đổi số đóng góp tích cực cho việc xử lý thủ tục hành chính của chính quyền với doanh nghiệp ở Đắk Nông.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông kiêm Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số cho biết đã yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU (01/11/2021) của Tỉnh ủy Đắk Nông về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cụ thể là triển khai đánh giá và nhân rộng các mô hình chuyển đổi số có hiệu quả. Ngoài ra, tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn và phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông thực hiện hoàn thiện các chỉ tiêu về hạ tầng số. Đích đến là đảm bảo hạ tầng phục vụ thông tin liên lạc, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế số ở địa phương.

Đánh giá hiệu quả của công tác chuyển đổi số trên địa bàn Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông cho biết đến nay các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp đã được đơn giản hoá. 3 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Đắk Nông có 130 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 16,07% so với cùng kỳ năm trước. Ông nguyễn Quang Tuấn - Đại diện Công ty Cổ phần Bất Động Sản Gia Nghĩa cho biết: “Các thủ tục thực hiện dự án được xử lý rất nhanh chóng, tiết kiệm thời gian đi lại và giảm bớt nhiều chi phí không mong muốn cho doanh nghiệp”./.

Kiến Giang