Nông nghiệp Đắk Nông: Hành trình 20 năm nâng tầm khẳng định vị thế

Chủ trương phát triển bền vững khu vực nông nghiệp là định hướng xuyên suốt và lâu dài của Đắk Nông trong 20 năm qua, đem lại nhiều thành tựu và đổi thay đáng kể cho bộ mặt nông nghiệp của tỉnh nhà.
gia-tri-san-xuat-nong-nghiep-dak-nong-tang-79-lan-trong-20-nam-qua-1711967127.jpg
Giá trị sản xuất nông nghiệp Đắk Nông tăng 7,9 lần trong 20 năm qua

Những con số tăng trưởng vượt bậc

Từ 33,7% hộ nghèo năm 2005, đến năm 2023, Đắk Nông đã kéo giảm xuống còn 5,18% hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm đều đặn 4-5%/năm. Với những con số nêu trên, Đắk Nông dẫn đầu khu vực Tây Nguyên và trở thành điểm sáng trong cả nước về công tác xóa đói, giảm nghèo.

Tốc độ phát triển bình quân của ngành nông nghiệp của Đắk Nông trong 20 năm qua đạt trên 5,8%/năm. Cơ cấu ngành Nông nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, tăng tỷ trọng dịch vụ. Đến nay, Đắk Nông đã hình thành được một hệ thống chế biến sâu nông sản khá ổn định. Nông sản Đắk Nông chiếm lĩnh thị trường trong nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Giá trị nền nông nghiệp Đắk Nông trong những năm đầu mới tái lập tỉnh còn ở mức thấp. 1ha đất nông nghiệp năm 2004 chỉ ở mức khoảng 13-14 triệu đồng, nhỏ hơn rất nhiều so với tỉnh kế cận là Lâm Đồng khoảng 73 triệu đồng/ha. Đến 2023, giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp của Đắk Nông tăng lên 103 triệu đồng (gấp 7,9 lần so với 2004). Đắk Nông còn là địa bàn phát triển của 23 sản phẩm chủ lực, ngành hàng thế mạnh và tiềm năng. Nhiều loại nông sản của tỉnh được nâng cao rõ rệt về chất lượng, dần khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

dak-nong-hien-nay-co-4-vung-san-xuat-va-2-doanh-nghiep-nong-nghiep-ung-dung-cong-nghe-cao-duoc-cong-nhan-1711967150.jpg
Đắk Nông hiện này có 4 vùng sản xuất và 2 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được công nhận.

Ngày càng có nhiều mô hình kinh tế khu vực nông thôn tiêu biểu, mang lại hiệu quả cao. Theo thống kê, toàn tỉnh Đắk Nông năm 2004 chỉ có khoảng 8.536 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi thì đến năm 2023, con số này đã tăng lên 19.655 hộ. Bên cạnh đó, Đắk Nông còn thành lập được 1 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Toàn tỉnh hiện nay đã có 4 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô 2.423,17ha được công nhận. Ngoài ra, còn có 2 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khác cũng được công nhận.

Chính sách đúng gắn với cách làm đúng

Khởi đầu từ một nền nông nghiệp khá đơn điệu với một số cây trồng truyền thống như cà phê, cao su, hồ tiêu, … Đắk Nông từng bước tái cơ cấu rên cơ sở khai thác tốt tiềm năng, lợi thế so sánh. Nông nghiệp Đắk Nông cũng từng bước phát triển và tăng trưởng theo nhu cầu, điều kiện của thị trường. Đạt được điều đó là nhờ những quyết sách, cách làm linh hoạt và phù hợp thực tiễn, góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp của tỉnh sau 20 năm.

nong-dan-dong-vai-tro-chu-dao-trong-qua-trinh-thuc-hien-chinh-sach-phat-trien-nong-nghiep-cua-dak-nong-1711967173.jpg
Nông dân đóng vai trò chủ đạo trong quá trình thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp của Đắk Nông

Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH TW cùng Nghị quyết số 04-NQ/TU về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Tỉnh ủy Đắk Nông được xem là “cú hích” giúp cho nền nông nghiệp của tỉnh phát triển đồng bộ và mang tính đột phá. Kể từ thời điểm này, hàng loạt cơ chế - chính sách cho phát triển nông nghiệp, các hoạt động quy hoạch vùng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh nhân rộng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất… bắt đầu được tỉnh quan tâm đầu tư nguồn lực để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, Đắk Nông luôn xác định nông dân đóng vai trò chủ đạo. Từ cơ sở đó, tỉnh tập trung nguồn lực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa. Thông qua việc lồng ghép, triển khai hàng loạt chương trình, dự án… người dân ở nông thôn đã được tiếp nhận các chính sách đào tạo việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao năng lực sản xuất.

trong-20-nam-qua-dak-nong-nhan-duoc-nhieu-bang-khen-ca-nhan-va-tap-the-trong-phong-trao-san-xuat-nong-nghiep-1711967210.jpg
Trong 20 năm qua, Đắk Nông nhận được nhiều bằng khen cá nhân và tập thể trong phong trào sản xuất nông nghiệp.

Trong 20 năm qua, tỉnh đã phối hợp với các ngành, các đơn vị chức năng cùng địa phương tổ chức hàng trăm lớp dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Nhờ đó, nền nông nghiệp tỉnh đã có bước khởi sắc, thúc đẩy đời sống kinh tế và xã hội phát triển. Không chỉ làm giàu cho bản thân mình, họ còn chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ các nông dân khó khăn, đóng góp xây dựng địa phương.

Từ những thành quả đã đạt được trong 20 năm qua, Đắk Nông vinh dự được Chủ tịch nước tặng 5 huân chương lao động; 9 bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của Thủ tướng Chính phủ; 234 bằng khen từ Trung ương hội nông dân Việt Nam; 1.136 bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc của UBND và Hội Nông dân tỉnh. Đắk Nông cũng là tỉnh có 6 cá nhân được tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”./.

Kiến Giang