Đắk Nông thực hiện chuyển đổi số về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Ngày 09/4, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông ra mắt 3 mô hình Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử (còn gọi là Đề án 06/CP).

Đề án 06/CP phục vụ cho mục tiêu Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 3 mô hình này thuộc đề án này gồm: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP); Trung tâm Giám sát an ninh mạng SOC tỉnh; Truyền thông nội bộ cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Nhà nước.

de-an-06-cp-ve-phat-trien-ung-dung-du-lieu-ve-dan-cu-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-1712745302.jpg
Đề án 06/CP về Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư Định danh và Xác thực điện tử.

Theo thông tin được cung cấp, đây là 3/10 mô hình do Sở TT-TT chủ trì, thực hiện theo Kế hoạch số 511/KH-UBND ngày 07/8/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Mô hình của Đề án 06 của Chính phủ tại tỉnh Đắk Nông. Trước đó, các mô hình này đã được Sở TT-TT đưa vào hoạt động chính thức từ tháng 12/2023.

ong-tran-van-thuong-giam-doc-so-tt-tt-dak-nong-phat-bieu-tai-le-ra-mat-3-mo-hinh-1712745718.jpg
Ông Trần Văn Thương, Giám Đốc Sở TT-TT Đắk Nông phát biểu tại lễ ra mắt 3 mô hình.

Về mô hình Nền tảng tích hợp - chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) có chức năng tích hợp chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh. Ngoài ra, mô hình này còn có vai trò trung gian phục vụ kết nối các hệ thống thông tin nội bộ của tỉnh với các hệ thống bên ngoài. Hệ thống hỗ trợ kết nối liên thông đến hạ tầng NGSP cấp quốc gia. Đồng thời, đáp ứng việc kết nối với nền tảng tích hợp - chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) để khai thác.

cac-dai-bieu-tham-du-le-ra-mat-03-mo-hinh-de-an-06-cua-chinh-phu-1712745881.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt 03 mô hình Đề án 06 của Chính phủ.

Đến nay ở Đắk Nông, LGSP đã kết nối với NDXP do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý. Thông qua NDXP, tỉnh Đắk Nông đã kết nối, khai thác chính thức với 13/23 cơ sở dữ liệu quốc gia.

Ngoài ra, LGSP còn góp phần giải quyết thủ tục hành chính với phần mềm chuyên ngành của các Bộ, ngành Trung ương như: Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, Cơ sở dữ liệu quốc gia vê văn bản quy phạm pháp luật, Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch.

trung-ta-nguyen-huu-duc-pho-giam-doc-cong-an-tinh-dak-nong-phat-bieu-tai-le-ra-mat-3-mo-hinh-cua-de-an-06cp-1712745764.png
Trung tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông phát biểu tại lễ ra mắt 3 mô hình của Đề án 06/CP

Mô hình Trung tâm Giám sát an ninh mạng SOC tỉnh có chức năng: Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn an ninh thông tin theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, với tối thiếu là cấp độ 3. SOC còn bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống như: Giám sát phát hiện, xử lý - ngăn chặn các loại tấn công các lỗ hổng bảo mật của hệ thống máy chủ, ứng dụng, thiết bị,.. đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.

Theo báo cáo, đến nay SOC đã giám sát, cảnh báo 1.290 lượt tấn công vào các hệ thống của tỉnh. Hệ thống đã chủ động phát hiện kịp thời và phản ứng nhanh với các nguy cơ, tình huống phát sinh rủi ro, … giúp cho mọi hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh được an toàn, bảo mật và không bị gián đoạn trong mọi tình huống theo tinh thần thông tư số 31/2017/TT-BTTTT.

cong-an-tinh-va-so-tt-tt-dak-nong-se-phoi-hop-kiem-tra-viec-trien-khai-thuc-hien-cac-mo-hinh-thuoc-de-an-06-1712746253.jpg
Công an tỉnh và Sở TT-TT Đắk Nông sẽ phối hợp kiểm tra việc triển khai thực hiện các mô hình thuộc Đề án 06/CP

Mô hình Truyền thông nội bộ cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước giúp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền giữa tổ chức và cá nhân. Mục tiêu là để các đơn vị trực thuộc, công - viên chức và người lao động trong toàn ngành nhận thức tầm quan trọng của Đề án 06, đặc biệt trong vấn đề định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Từ đó, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các đơn vị,... trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến./.

Kiến Giang