Bộ đội Biên phòng Cà Mau bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cà Mau tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chương trình hành động số 576-CT/ĐU ngày 19/8/2014 của Đảng ủy BĐBP về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Xây dựng, kế hoạch quán triệt đến cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới vùng biển trong tình hình mới. Cà

Theo đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, trọng tâm là, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Quy định về một số vấn đề bảo vệ an ninh chính trị nội bộ Đảng”; Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

anh-3-1664764733.jpg
Thường xuyên luyện tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ biên giới
Đại tá Phạm Minh Giang – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Cà Mau cho biết, Đảng ủy, Bộ chỉ huy thường xuyên quan tâm xây dựng, kiện toàn cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh. Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và Đảng ủy BĐBP về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Duy trì thực hiện có nền nếp, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm xảy ra, đồng thời có các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, đảm bảo an toàn trong Bộ đội Biên phòng tỉnh, không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường các biện pháp kiểm soát quyền lực, nhất là trong công tác cán bộ, tài chính, đầu tư và xây dựng; thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ, công khai minh bạch, không để xảy ra vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị.

Cũng trong thời gian qua, Đảng ủy BĐBP Cà Mau luôn chủ động tham mưu cho UBND tỉnh và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên biển; tham gia đóng góp ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Qua đó, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Phạm Minh Giang chia sẻ thêm, kết hợp nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới, BĐBP tỉnh đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội (KT-XH) và bảo đảm Quốc phòng-An ninh (QP-AN); phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp trong quy hoạch phát triển KT-XH trên địa bàn khu vực biên giới biển, phù hợp với định hướng phát triển chung của đất nước và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; nhất là đầu tư tập trung phát triển kinh tế biển, các dịch vụ hậu cần trên biển. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, công trình phục vụ dân sinh như cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền tránh, trú bão... tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia thẩm định các dự án, công trình đầu tư xây dựng trên khu vực biên giới biển vừa đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, vừa phục vụ công tác đảm bảo QP-AN và bảo vệ biên giới vùng biển, đảo.

Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tăng cường xã, thị trấn; đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ khóm, ấp ven biển; cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy, Hội đồng nhân dân địa phương trong tham gia phát triển KT-XH trên địa bàn. Đến nay, đã làm chủ 4 dự án hỗ trợ việc làm cho 150 hộ gia đình vay vốn với số tiền trên 400 triệu đồng; phối hợp xây dựng 3 dự án nước sạch, trị giá trên 3 tỷ đồng; 97 cây cầu bê tông; phụng dưỡng 02 mẹ VNAH; giúp đỡ thường xuyên 13 gia đình chính sách; vận động, hỗ trợ, giúp đỡ đối tượng chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 1,8 tỷ đồng; hỗ trợ tiền cho 44 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi cháu 200.000đ/tháng; xây dựng, sửa chữa 1.433 căn nhà dân; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 15 ngàn người, trị giá trên 2 tỷ đồng; xây dựng đường điện trung hạ thế về Đồn Biên phòng Khánh Tiến kết hợp cụm dân cư, với tổng số vốn đầu tư của Bộ quốc phòng trên 2 tỷ đồng; xây dựng 2 dự án nước sạch ở địa bàn Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển, xã Khánh Bình Tây - huyện Trần Văn Thời với tổng số vốn trên 2,5 tỷ đồng; chỉ đạo các đơn vị khảo sát, xây dựng, quản lý và triển khai thực hiện 22 dự án xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ việc làm với tổng số vốn trên 1,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, hàng năm đều phối hợp thực hiện tốt các chương trình, cuộc vận động hướng về biên giới, hải đảo bằng các hành động cụ thể, thiết thực như đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sỹ BĐBP, Bộ đội địa phương xây dựng “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Nhà Đại đoàn kết”, “Nhà vì người nghèo”; giúp dân xóa đói, giảm nghèo; hỗ trợ cây giống, vật nuôi, phương tiện sản xuất, kinh doanh. Đến nay đã Xây dựng 496 căn nhà, 28 cây cầu bê tông; tham gia xây dựng 1.455 căn nhà theo chương trình 167 của Chính phủ; thực hiện 22 dự án XĐGN, HTVL với số vốn gần 2 tỷ đồng cho 356 hộ vay tạo việc làm cho 1.168 lao động. Phối hợp tổ chức 84 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản cho trên 1 ngàn người dân; hỗ trợ trên 5 ngàn cây trồng các loại. Qua đó, góp phần xây dựng, củng cố mối đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương; đồng thời, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và cán bộ, Nhân dân trong xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên giới biển của tỉnh.

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên khu vực biên giới

anh-2-1664764733.jpg
Cán bộ chiến sỹ BĐBP tỉnh Cà Mau làm nhà giúp dân.

“Triển khai hiệu quả việc xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phát huy vai trò, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong phấn đấu, rèn luyện để phát triển hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng theo tiêu chuẩn con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phối hợp với sở, ngành, Thư viện tỉnh, huyện và các tủ sách pháp luật của địa phương để luân chuyển các đầu sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị và quần chúng Nhân dân trên địa bàn tham khảo, tìm hiểu, tiếp cận thông tin. Thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước và Quân đội về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn đóng quân; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong BĐBP tỉnh; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá, chia rẽ của các thế lực thù địch về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo; phát huy có hiệu quả vai trò của người có uy tín, các chức sắc trong dân tộc, tôn giáo về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đại tá Phạm Minh Giang – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chia sẻ.

Bộ Chỉ huy phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành các huyện ven biển kịp thời tham mưu, đề xuất HĐND, UBND tỉnh xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới biển vững mạnh; kết hợp giữa phát triển kinh tế với QP-AN; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân trong từng địa bàn; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về QP-AN. Thường xuyên duy trì hoạt động tuần tra bảo vệ biên giới vùng biển, kiểm soát chặt chẽ vùng biển quản lý, kịp thời phát hiện xua đuổi, bắt giữ xử lý tàu nước ngoài neo đậu trái phép trên vùng nước nội thủy; các hoạt động vi phạm pháp luật trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển. Thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu. Nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết, khí hậu; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn trên biển, trên địa bàn khu vực biên giới biển.

Thực hiện tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới biển, đảo” giai đoạn 2013 - 2016 và giai đoạn 2017 - 2021; Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam, giai đoạn 2021-2025”; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong KVBG biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện “Ngày Biên phòng” và Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tích cực tham gia củng cố xây dựng cơ sở chính trị, phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho nhân dân, tạo được niềm tin, niềm phấn khởi trong quần chúng Nhân dân; phòng tuyến nhân dân ngày càng được củng cố; mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân ngày càng thắt chặt, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển ngày càng vững chắc.

Lê Khoa – Mai Lan