Nghệ An đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên

UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nam Đàn và các cơ quan liên quan căn cứ nội dung Công văn số 3274/BNN-VPĐP ngày 7/5/2024 của Bộ NN&PTNT về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu.
img-7357-1715740833.JPG
Huyện Nam Đàn là địa phương đầu tiên thực hiện Đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Nghệ An có kế hoạch, giải pháp cụ thể và chỉ đạo quyết liệt để huyện Nam Đàn thực hiện đạt chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao theo Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ xây dựng huyện NTM kiểu mẫu theo Đề án thí điểm xây dựng huyện NTM kiểu mẫu giai đoạn đến năm 2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND tỉnh giao cho các địa phương, sở ngành liên quan triển khai xây dựng huyện NTM kiểu mẫu theo Đề án thí điểm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và huyện đạt NTM nâng cao đến hết năm 2024, đề xuất định hướng các nội dung, tiêu chí hoặc cách thức xây dựng huyện NTM kiểu mẫu giai đoạn đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của từng vùng, miền; đồng thời gửi đề xuất định hướng về Bộ NN&PTNT trước ngày 15/01/2025 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương.

Nam Đàn là 1 trong 4 huyện của cả nước được chọn thí điểm xây dựng huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; trong đó huyện Nam Đàn được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hoá gắn với du lịch giai đoạn 2018 – 2025 (tại Quyết định số 17/QĐ-TTg, ngày 04/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

Tính đến nay, huyện Nam Đàn có 18/18 xã giữ vững xã NTM; 11/18 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, gồm: Kim Liên, Nam Giang, Nam Cát, Nam Anh, Nam Nghĩa. Có 4 xã đã hoàn thành nhiệm vụ NTM nâng cao và chờ tỉnh quyết định công nhận. Đối với tiêu chí huyện NTM nâng cao đã hoàn thành 5/9 tiêu chí với 29/39 nội dung…/.

Quốc Cường