Hệ thống chính trị và người dân cùng chủ động ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Nhằm hạn chế tối thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, UBND tỉnh thanh Hóa đã ban hành chỉ thị huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai, sự cố.
anh-thien-tai-1716600366.jpg
Dự báo năm 2024, tình hình thời tiết cực đoan biến khó lường (ảnh minh họa)

Mới đây UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2024.

Theo đó, để chủ động phòng, chống thiên tai, TKCN và PTDS, giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, nhất là trong mùa mưa bão sắp đến, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chủ động chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống thiên tai, TKCN và PTDS.

Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, TKCN và PTDS; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai, TKCN và PTDS, trong đó xác định phòng, chống thiên tai, TKCN và PTDS là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cấp bách, thường xuyên, liên tục.

Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai, sự cố. Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, nhất là các quy hoạch, dự án phát triển khu đô thị, nông thôn, kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, bố trí, sắp xếp dân cư phù hợp với đặc điểm thiên tai từng vùng; bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng ngập mặn ven biển.

Nâng cao năng lực chỉ huy phòng, chống thiên tai, TKCN và PTDS; kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước, cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai, TKCN và PTDS các cấp, đảm bảo đủ năng lực, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung phương tiện, trang thiết bị bảo đảm công tác chỉ đạo, chỉ huy, triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, TKCN và PTDS; củng cố, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở để ứng phó thiên tai kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ”.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các địa phương chủ động bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm đã được giao, nguồn lực từ ngân sách của đơn vị và các nguồn vốn hợp pháp khác cho công tác phòng, chống thiên tai, TKCN và PTDS; có giải pháp huy động nguồn lực, đặc biệt nguồn lực ngoài ngân sách để khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai, sự cố.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo số 79/TB-UBND ngày 2/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tập trung rà soát toàn bộ các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, khu vực ven biển để điều chỉnh, cập nhật, hoàn thiện các phương án ứng phó thiên tai, đặc biệt là phương án sơ tán/di dời dân đảm bảo khả thi, phù hợp thực tế, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan. Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, chống úng, chống hạn; quản lý chặt chẽ việc khai thác, sử dụng bãi sông, lòng sông, các hoạt động khai thác khoáng sản, thanh thải vật cản bảo đảm không gian thoát lũ của các tuyến sông.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó cho Nhân dân đối với thảm họa, thiên tai, sự cố; tích cực vận động, kêu gọi quyên góp, ủng hộ, trợ giúp đồng bào bị ảnh hưởng do thảm họa, thiên tai, sự cố gây ra.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, trong năm 2024, tình hình thời tiết cực đoan biến khó lường. Tại Thanh Hóa, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 9 trận thiên tai (1 đợt rét đậm, 3 trận dông, lốc kèm mưa đá, 2 đợt mưa lớn ngày và 3 đợt nắng nóng diện rộng) gây thiệt hại về tài sản và sản xuất cho các địa phương./.

Hà Khải