"Sức khoẻ" tài chính của Hoàng Anh Gia Lai sau tháng 8/2023 thế nào?

Kết quả kinh doanh tháng 8/2023, ghi nhận doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đạt 660 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022.
sas-1695281189.jpg
Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu 660 tỷ đồng trong tháng 8, ngành trái cây chiếm 50%.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2023, ghi nhận doanh thu thuần đạt 660 tỷ đồng, tăng hơn 47% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, cây ăn trái đóng góp 338 tỷ đồng, chăn nuôi mang về 182 tỷ đồng và 140 tỷ đồng đến từ ngành phụ trợ.

Sản lượng trong tháng 8/2023, HAGL tiêu thụ được 32.584 con heo thịt và 30.900 tấn chuối. Song, sản lượng chuối xuất khẩu và chuối dùng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi không được công bố chi tiết như các báo cáo trước đó.

Đối với thông tin chi tiết về lợi nhuận từng ngành hợp nhất, HAGL thông báo sẽ cập nhật theo quý và công bố vào tháng đầu tiên của quý kế tiếp. Thông tin về kết quả kinh doanh và sản lượng các mặt hàng tháng 7 cũng không được doanh nghiệp công bố.

Được biết, trong năm 2023 HAGL đặt ra kết hoạch kinh doanh với 5.120 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.130 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đều tăng nhẹ so với kết quả năm 2022.

Trong nửa đầu năm 2023, Công ty ghi nhận doanh thu 3.147 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chăn nuôi heo đóng góp 1.007 tỷ và ngành cây ăn trái 1.271 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm của HAGL vào mức 405 tỷ đồng, giảm 23% so với nửa đầu năm ngoái. So với kế hoạch, HAGL đã thực hiện được 36% chỉ tiêu sau 6 tháng.