Hưng Yên: Những thành tựu trong Nông nghiệp và những thách thức

Phóng sự thể hiện những thành tựu và những khó khăn của Nông nghiệp tỉnh Hưng Yên- Tỉnh nằm ở vị trí trung tâm của đồng bằng Bác Bộ trong năm 2021. Hành trình đầy gian khó của những người nông dân chăm chỉ, sáng tạo luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của tập thể lãnh đạo, cán bộ Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hưng yên.

"Hưng Yên: Những thành tựu trong Nông nghiệp và những thách thức"

Nhóm tác giả: Vũ Quang - Dương Minh - Chính Hữu